Kurz prvej pomoci EFR


Je  pre Vás, vaše dieťa ,zmámych ,priaťeľov.

Naučíme vás ako správne postupavať pri podávaní prvej pomoci , postupoch , organizácii, transporte a iných potrebných znalostiach.

Tento kurz je zameraný pre všetkých dospelých,  deti od 12 rokov a pre tých čo to potrebujú byť prvou pomocnou rukou, keď sa niečo stane …

Osvojíte si vedomosti a zručnosti základných postupov správneho poskytovania prvej pomoci pri stavoch ohrozujúcich život, špeciálny kurz vytvorený odborníkmi v oblasti urgentnej medicíny  PADI .

Naučíte sa:

·      zhodnotiť stavy najčastejšie ohrozujúce život - akútna dýchacia nedostatočnosť, bezvedomie, cudzie telesá, febrilné stavy (horúčky), strata telesných tekutín,...
·      oživovanie
·      zásadám telefonovania na 112 (155) a komunikácia s operátorom                                                           
·      všeobecné zásady prvej pomoci - prvotné a druhotné vyšetrenie
·      prvú pomoc pri krvácaní, šoku, zlomeninách, pri poranení hlavy, chrbtice, končatín, rany ...
Dĺžka kurzu 8 hodín

·      teória (3 hod)
·      praktická časť (3 hod)
·      ďalšie závažné stavy, ktoré môžu ohroziť zdravie (2 hod)
·      ukončenie, praktická skúška
·      potvrdenie o absolvovaní kurzu prvej pomoci medzinárodný certifikát Padi EFR
·      na kurze obdržíte skriptá

Tento kurz je potrebný ak sa chcete stať Divemastrom alebo Inštruktorom potápania, alebo kto chce vedieť prvú pomoc zúčastní sa školenia aj z vlastnej iniciatívy.

Cena tohto kurzu je 129 €

 

 

 

Registrácia na kurz Prvej pomoci EFR

Vyplňte prosím nižšie uvedené údaje: