Potápačský sprievodca DivemasterPADI DIVE MASTER (DM)
Kurz DM je prvý profesionálny stupeň pre pokročilých potápačov. Je to vlastne,,potápačský sprievodca“ ktorý je aktívnym prvkom pri výuke ďalších kurzistov. Je nápomocný aj inštruktorovi pri výcviku a potápačských aktivitách.
DM kurz obsahuje:
Hĺbkový rozvoj znalostí z oblasti fyziky,fyziológie potápania, teórie dekompresných postupov a ovládaní tabuliek. Ďalším predpokladom je zvládnutie problematiky učenia a zvládnutia správnych postupov pri výcviku nad ako aj pod vodou v demonštračnej kvalite.
Praktické aplikácie pri riadení potápania, samostatné vedenie teórie závisí od individuálnych schopností a pripravenosti študenta. Čím viac sa do potápačskej problematiky rozumie, tým lepšie bude jeho orientovanie v spleti rôznych informácií a dopytu.
Cena kurzu: 650 € + certifikačný poplatok 200 €
Cena zahrnuje: Učebné materiály, teoretické a praktické vedenie kurzu, medzinárodný certifikát PADI.
Cena nezahrnuje: Požičovné výstroja, náklady na ponory, vzduch do fliaš
Podmienky:
Vek 18 rokov
Uchádzač musí byť certifikovaný PADI RESCUE DIVER alebo ekvivalent u inej   organizácie
Musí mať aspoň 60 logovaných ponorov v rôznych podmienkach
Pred kvalifikáciou musí mať urobený kurz EFR alebo prvú pomoc v rozsahu 33 hodín a nesmie byť certifikát starší ako 24 mesiacov
Termíny :
Po vzájomnej dohode, formou účasti na výcviku v uzavretej ako aj v otvorenej vode   + individuálne lekcie a teória. Na záver sa robí záverečný test znalostí. Tento výcvik je vedený pre tých, ktorí naozaj chcú pracovať ako sprievodcovia a pomocníci inštruktora. Nehráme sa na školu ktorá nič nenaučí, je to tvrdý praktický, ako aj teoretický kurz.

 

 

 

Registrácia Na kurz Divemaster PADI

Vyplňte prosím nižšie uvedené údaje:

Kontakt a otváracie hodiny:

KDE NÁS NÁJDETE?

24.03.2016 14:09

Igor Bohunský Potápač

 OTVÁRACIE HODINY                   
  Po-Pia  12.00 - 18.00 

  Sobota   8.00 - 12.00  

Telefón : 0905229997   

 Adresa: Adámiho 24                   

84104 Bratislava                                   

 Slovensko                                             

 e-mail: igor@dibstech.eu