Aj na počkanie !

28.01.2014 14:28

Plníme po dohode alebo na všetkých našich akciách a výletoch.

cena plnenia odráža kvalitu plneného vzduchu.

Cena za 1L na 200 barov je 0,50 €

Cena za 1L na 250 barov je 0,63 €

Cena za 1L na 300 barov je 0,75 €

Späť