Archimedov zákon

21.11.2015 09:31

Vstupom vody sa cítime ľahší a takmer sa vznášame. Vztlak sprevádza každý subjekt ktorý sa dostane do vody. Tento zákon pomenoval Grécky učenec Archimedes. 

Teleso ponorené do kvapaliny je nadľahčované vztlakovou silou, ktorej veľkosť sa rovná tiaži kvapaliny s rovnakým objemom, ako je objem ponorenej časti telesa.

 

Ovládanie vztlaku je jedným zo základov potápápania. Od ovládania vztlaku závisí komfort a bezpečnosť všetkých vaších ponorov. Ovládanie vztlaku sa trénuje už od základného kurzu pri praktických cvičeniach, čiže ovládanie BCD alebo krídla, táto činnosť by mala byť dobre zvládnutá.

Dôsledky Archimedovho zákona

 

Prostredníctvom predchádzajúceho vzťahu, resp. na základe hodnoty výslednice síl, ktorá bude na teleso v kvapaline pôsobiť, si dokážeme určiť správanie sa tohto telesa v kvapaline. Môžu nastať tri prípady pohybu (správania sa) telesa v kvapaline:

  • Teleso klesá ku dnu

  • Teleso stúpa ku hladine

  • Teleso sa v kvapaline vznáša, t.j. neklesá ani nestúpa

 

Ak je hustota tuhého telesa väčšia ako je hustota kvapaliny, tiažová sila je väčšia ako vztlaková, výslednica týchto dvoch síl je kladná a pôsobí v smere väčšej z nich, v tomto prípade smerom nadol → teleso pôjde v smere výslednej sily → NADOL. Veľkosť vztlakovej sily sa pritom so zväčšujúcim objemom potopenej časti telesa zväčšuje.

 

V praxi - kameň má určite väčšiu hustotu ako voda. Čo sa stane, ak ho hodíte do vody? Potopí sa

 

Ak je hustota tuhého telesa menšia ako hustota kvapaliny, tiažová sila je menšia ako vztlaková, výslednica týchto dvoch síl je záporná a pôsobí v smere väčšej z nich, v tomto prípade smerom nahor → teleso pôjde v smere výslednej sily → NAHOR. Veľkosť vztlakovej sily sa pritom so zmenšujúcim objemom potopenej časti telesa zmenšuje.

 

Späť