Poďte s nami !

07.11.2017 13:33

Kalendár na rok 2018:

Pozrite si našu ponuku!

Ponor v Senci sobota : 06.01.2018 

Začiatok o 10°°hod do 15°°hod. 

Kto má záujem nech sa prihlási: 

tel: 0905229997

 

Späť