Potápanie s partnerom

19.11.2015 15:59

V rekreačnom potápaní je buddy systém základom celkového bezpečnostného systému.

Nestačí mať partnera vo fyzickom zmysle slova, pretože títo partneri - na briefingu počas zoznamovania sa s lokalitou zistujú koho budú mať za partnera, dostenete iného partnera ktorého nepoznám, neviem ako potápa, to sú dosť problematické spojenia. Ak ste skupina potápačov a už s niekym potápate, tak máte vytvorené skupiny a to je to pravé potápanie ,nie s neznámymi potápačmi. Ale na dovolenke sa tomu dá dosť ťažko vyhnúť.

 Partnerský systém - zjednodušene, postupujete v súlade so zásadami bezpečnosti. Musíte podľa toho aj konať , poznať navyky nového partnera a prediskutovať ciele ponoru , ako postupovať v prípade nehody alebo vyčerpania zásob vzduchu. Zopakovať signály ,oboznámiť sa s partnerovou výstrojou, opýtať sa ho ako si predstavuje ponor , čo chce vidieť a kedy začať výstup podľa typu ponoru. 

 

Dvojica ako základ partnerského systému

Je dvôležité aby sa partnerský systém v skupine potápačov udomácnil, najlepšia skupina je tím dvoch potápačov. Preto je dobré, ak sa partneri poznajú a vyhovujú si, ako keď na lodi nepoznám nikoho a oni mi pridelia partnera .

V závislosti na viditeľnosti, elegantná skupina je buď veľmi voľná alebo tesné formalizovaná. Vo vodách vysokej čistoty, ako je Červené more, je ponor viac uvoľnený, individuálny a páry sú dosť ďaleko od seba. 

Na Slovensku sú vody tmavé, kde býva zlá viditeľnosť, ktorá obvikle nepresahuje niekoľko metrov, preto potápači plávajú v malej vzdialenosti od seba aby sa nestratili. 

 

Systémové pravidlá a úloha partnera v potápaní

Systém rekreačného potápania je cesta pre bezpečné potápanie. Zahrna to činnosti počnúc plánovaním ponoru a končí riešením krýzových situácii pod vodou. Partnerský systém pracuje správne iba vtedy, ak obaja partneri zodpovedne pristupujú k postupom a bezpečnosti. Každý ponor sa má plánovať a postupy by mali byť známe celému teamu.

 •            bezpečnostné pravidlá pred potápaním
  • Bezpečnostná kontrola vyváženia , vzduchu , závažia
  • Kontrola vztlaku, partnerská kontrola
 • bezpečnostné pravidlá vo vode
 • obsluha v núdzových prípadoch

Bezpečnostné predpisy pred potápaním

Než sa budete môcť ponoriť by mal potápač niečo vedieť:

 1. Pripraviť plán ponoru - poraďte sa so svojím partnerom. Nie je nič horšie, ako potápanie bez plánu. Máte vedieť základné otázky ako miesto vstupu a výstupu z vody , hĺbku ponoru, čas, účel potápania. 
 2. Pripomenutie základov potápania sa s partnerom - použitie rúk - signálov, zvukov, alebo svetla. Na lepšiu komunikáciu boli teraz uplatnené vetnotes, do ktorého sa píšu partnerské rozhovory. 
 3. Kontrola potápačského výstroja partnera a aj vašej výstroje- či je spprávne zostrojená, zoznámiť sa s partnerovou výstrojou, ako mu funguje a ko má uchytené prvky výstroja. Takáto kontrola by mala byť prevedená pred každým ponorom.
 4. Vykonajte kontrolu vztlaku - Táto operácia musí byť vykonaná pred každým ponorom. Zistíte či vám funguje inflátor a či je v poriadku hadica- nemala by prepúštať vzduch pri rýchlokoncovke alebo na tele hadice.

 

Bezpečnostné predpisy vo vode

Niektoré pravidlá správania môžu výrazne uľahčiť naše vzájomné potápanie,tu sú niektoré z nich.

 1. Potápanie v páre - najlepšia skupina rekreačného potápania je pár
 2. Plávanie vedľa seba - plávame veľmi rôznymi spôsobmi: vedľa seba, jeden po druhom, alebo úplne v pohode. Je mnoho spôsobov ale ak plávete vedľa seba a na seba vidíte , plávete v rovnakej hĺbke tak ste v pohode a hlavne máte blízo seba partnera.
 3. Signal pre tlak vo fľaši 100at a 50at - váš partner nemusí neustále sledovať váš tlak vo fľaši ale je dvôležité signalizovať aspoň dva stupne spotreby vzduch 100 ATM a 50 ATM
 4. Správnou praxou pri potápaní s partenom alebo žiakmi je, aby vedeli ukázať tlak ktorý majú vo fľaši , študenti  by mali naznačiť , keď im tlak vo flaši klesne na 100 Bar a kedy na rezervu 50 Bar. Bezpodmienečne musí byť potápanie ukončené ak tlak v nádrži klesne na 20-30 Bar.

  50at

  100at

   

 

 

 

Späť