Prehľad

23.10.2017 15:42
kurzypotápania,potapanievbratislave,cenapotapačskehokurzu,prečomy,
Vzdelávanie v kurzoch potápania pre nepotápačov a potápačov, krorí si chcú zvýšiť kvalifikáciu každým rokom pribúda.
 Aj naša škola sa snaží ponúkať to najlepšie vzdelanie a prax vo vode pre našich zákazníkov. 
 
Na to aby ste sa mohli stať potápačom musíte spĺňať tieto podmienky:
  1. Mať aspoň 10 rokov 
  2. Mať dobrý zdravotný stav
  3. Chcieť sa učit novým zručnostiam a teorii o potápaní
  4. Vedieť plávať
Firma Potápač sa snaží učiť správnym návykom pri príprave či už teoretickej alebo praktickej a samotnom potápaní. Fyzika, fyziológia, výstroj, postupy a bezpečnostné postupy sa naučíte v učebni a potom aplikujete v chránenej a otvorenoj vode. Zodpovednosť za seba a svojho priateľa /BUDDYHO/ pri výuke ako aj pri samotnom potápaní je veľmi doležitá kvôli bezpečnosti. 
Späť