Rekreačné potápanie a dekompresia

21.11.2015 09:47

V súčasne dobe zažíva rekreačné potápanie boom, potápa sa viac a viac ludí, od detí až po starších občanov. Čím hlbšie sa začalo potápať, tým viac bolo treba vedomostí , iných postupov ,výpočtov, dekompresie.  Vzniklo technické potápanie ako odbor a aj výcvik potápačov dostal iný tvrdší charakter. Každý kto sa potápa vie, že pri zostupe alebo výstupe vznikajú určité procesy v tele a to je nasycovanie a vysycovanie organizmu dusíkom. Každý sme iný a preto vznikajú rôzne problémy s vysycovaním.Niektoré tkanivá sa nasycujú rýchlejšie iné pomaľšie. Preto boli vynájdené matematické postupy vysycovania tkanív , hlavným protagonistom tohto systému je p.Bulhman. Potom vývojom vznikli aj dalšie modely ako je RGBM alebo VPM. Ale stále všetky postupy vychádzajú s Bulmanových tabuliek nasycovania tkanív iba prepočty a rozklad polčasu bol lepšie a dôkladnejšie prepočítany a zlepšený. 

Každý kto dýcha vzduch vdychuje v zmesi aj dusík / 78%/ ktorý je hlavnou časťou vzduchu . Dusík sa v krvi rozpustí a koluje do všetkých tkanív v tele. Tento proces sa nazýva nasýtenie dusíkom. Počas ponoru , keď dýchame stlačený vzduch tak sa opäť v krvy rozpúšta ďalší dusík. Podľa toho koľko minút sme pod vodou a v akej  hĺbke sa tkanivá nasycujú určitým množstvom dusíka. Tento proces nasycovania tkanív popísal  p. Henry. Každé tkanivo v tele má iný polčas rozkladu dusíka v tkanive ,najprv bolo určených 8 skupín ale v terajšej dobe sú počítače ktoré pracujú na 16-24 polčasom rozkladu dusíka. Čiže sú bezpečnejšie a potápači majú menej problémov s dekompresnou chorobou- keď ho používajú. Vysycovanie dusíka s tvrdých tkanív ako sú kosti , chrupavky je pomalé a podľa stavu potápača či už zdravotného alebo chorého sa vysycovanie môže predľžit aj o niekoľko hodín alebo iba minút. 

Počas rýchleho výstupu sa v krvy rozpínajú bublinky ,ktoré môžu blokovať krvné cievy v rôznych častiach tela a tým vzniká dekompresná choroba. Ak chcete zabrániť rýchlemu vysycovaniu dusíka s tkanív musíte dodržať rýchlosť výstupu !

Ak je nasýtenie dusíkom príliš veľké musíte dodržiavať dekompresné posupy bud v tabuľkovej alebo počítačovej forme. Zastavenie sa v určitej hĺbke dáva telu možnosť zbaviť sa nahromadeného dusíka / táto zástavka je napísaná ako povinná a pri vydychaní sa dusík pomaly vysycuje/ Po čase ktorý je určený v tabuľkách, sa  môžete presunúť ďalej na druhú alebo tretiu dekozástavku a dokončiť bezpečne ponor. Keď plánujete v ten istý deň ďalší  ponor treba vziať do úvahy zbytkový dusík, učí sa to už v OWD kurze. Nikdy po potápaní nie ste úplne vysýtený ale je to už bezpečná hladina aby sa vám nič nestalo. Prepínanie síl a cestovanie do nadmorských výšok sa neodporúča hlavne kvôli zbytkovému dusíku v tkanivách.

Nezabudnite na tieto postupy:

Ak nemusíte nerobte dekompresné potápanie -viac sa vystavujete dekompresnej chorobe.

 Robre bezpečnostnú zastávku v 3-5 metroch na 3 minútý. 

 

 

Späť