Začiatky učenia potápania

20.11.2015 15:02

Zakladom každého učenia je systém výuky, mnoho škôl využíva iba video na zoznámenie sa s učivom a praxov. Potom nasleduje prax. U nas to tak celkom nie je treba sa učiť aj s kníh nie je to sranda nemať teoretické vedomosti a hneď vhupnúť do inej dimenzie. Najťažšie je začať, preto urobte prvý krok! 

Prihlásenie sa na kurz znamená vyplnenie prihlášky a ostatných tlačív, bezpečnostných formulárov a zdravotný formulár. Dohodneme sa na postupe učenia sa teórie a praxe vo vode. Hneď na začiatku kurzu každý kurzista obdrží po zaplatení kurzu tieto dôležité veci: knihu potápania, denník potápača, pracovný zošit, rozpis kurzu teorie a praxe. Na prvých lekciách sa zoznámi s výstrojou a používanim , zložením, rozložením vystroja. V teoretickej časti sa zoznámi s fyziológiou tela , fyzikou , postupmi a pravidlami potápania. V praxi sa aplikuje teória v praxi, zručnosti a základné signalý v praxi. Pohyb pod vodou, vztlak, vyrovnávanie tlaku a ostatné zručnosti sa učia v už dávno overenej postupnosti. Na konci zvládnutého učiva a praxe je zopakovanie učiva a test znalostí. V znalostiach teórie sa spomínajú aj choroby s potápania , pre názorné a praktické využitie. 

Každého zaujíma cena kurzu, môžete si vybrať je dosť škôk ktoré vás za málo euro urobia potápačom, v tom bude asi háčik, samozrejme , za den s vás urobia potápača, urobíte jeden 15 minútový ponor a hotovo, tomu hovorím riskovanie a hazard zo zdravím. Snažím sa už 16 rokov o kvalitný výcvik a teóriu preto je cena môjho kurzu opodstatnená a nemenná. Radšej vyučiť za rok 15 spokojných zákaznikov ktorí potápajú ako vyučiť haldu neschopákov a takých čo zanevrú na tento krásny šport. 

Späť