Cobra3 Black, USB Sunnto

Cobra3 Black, USB Sunnto
  • Výrobca: Suunto
  • Záruka (mesiacov): 24
Kód produktu: AD2723
Vaša cena: 740,00 €
Dostupnosť: Týždeň

Varianty

Suunto Cobra3 Black, USB je potápačský počítač postavený na dedičstve a praxou overených skúsenostiach svojich predchodcov. Suunto vyvinul model Suunto Cobra3 s cieľom umožniť potápačským nadšencom maximalizovať svoj čas na dne a dostať čo najviac s každého realizovaného ponoru.

Suunto Cobra 3 je navrhnutý tak, aby dosahoval maximálnu presnosť a intuitívne ľahké ovládanie. Pre uľahčenie použitia prístroja, Suunto Cobra3 má interaktívny poradný zobrazovací systém, ktorý usmerňuje užívateľa na to, čo musí alebo môže urobiť v nasledujúcom kroku. Tlačidlová kontrola sprístupňuje široký výber možností a funkcií.

Suunto Cobra3 sa môže používať na potápanie so štandardným vzduchom (Air), nitroxovou zmesou (Nitrox) alebo ho jednoducho použiť ako hĺbkomer a časomer (Gauge).

Všetky typy ponorov sú zaznamenávané do pamäte prístroja, vrátane profilu zrealizovaného ponoru. V móde Nitrox si potápač môže vybrať medzi dvomi rozdielnymi dýchacími zmesami, ktoré sa  môžu prepínať behom ponoru.

RGBM dekompresný model

Suunto Cobra3 pracuje s algoritmom Suunto RGBM Deep Stop, ktorý umožňuje nepretržitú dekompresiu pre optimalizáciu výstupového času. Tento dekompresný model uvažuje okrem rozpusteného plynu aj s voľným plynom v krvi a tkanivách potápača. Je to významný pokrok oproti klasickým bežným modelom, ktorý neberú v úvahu voľný plyn. Výhoda Suunto RGBM modelu je dodatočná väčšia bezpečnosť cez jeho schopnosť adaptovať sa na meniace sa situácie a profily ponorov (niekoľkonásobné zmeny hĺbok, hlbší opakovaný ponor ako predchádzajúci, viacdenné potápanie... ).

Funkcia Deep Stop navyše poskytuje potápačovi možnosť voľby medzi opakovanými zastávkami (Deep Stops) vo väčšej hĺbke a klasickou bezpečnostnou zastávkou v malej hĺbke. Funkcia Deep Stop je vhodná najmä pre hlbšie ponory, ktorá počas výstupu poskytne nevyhnutné množstvo hlbokých zastávok medzi maximálnou hĺbkou a hladinou.

Integrovaný digitálny tlakomer

Ako jeho predchodca Suunto Cobra, aj Suunto Cobra3 je plnohodnotný dekompresný počítač zasadený v konzole s integrovanou vlastnosťou merania tlaku dýchacieho plynu. Táto vlastnosť umožňuje monitorovať a zobrazovať tlak plynu v zásobníku, sledovať množstvo spotrebovaného plynu a nepretržite vypočítavať zvyšný čas zásoby plynu a tým maximalizovať čas ponoru. 

3D kompas

Suunto Cobra3 vychádza z overených vlastností predchádzajúceho modelu Suunto Cobra2 s novým elektronickým 3D kompasom a ľahko čitateľným matrix displejom, ktorý sa jednoducho ovláda pomocou štyroch tlačidiel. Nový elektronický 3D kompas ponúka užívateľovi jedinečnú schopnosť kompenzácie náklonu kompasu akýmkoľvek smerom a to až do uhla 45? bez horšenia možnosti odčítavať jasne a presne hodnoty azimutu z displeja prístroja. Digitálny kompas vedie potápača žiaducim smerom pomocou grafického (šípka) alebo číselného (stupne) zobrazenia azimutu.

Plánovanie a prezeranie

Dodatočné funkcie počítača zahŕňajú 42 hodinový denník ponorov, voliteľné USB PC kompatibilné prepojenie a rozšírený dekompresný rozsah. Suunto Cobra3 ukladá všetky informácie o ponoru do svoje pamäte, ktorú je možné si stiahnuť do osobného PC a tak viesť  podrobný denník ponorov. Prednastavený 20s interval zaznamenávania údajov do pamäte prístroja sa môže zmeniť na 1s, 10s, 30s alebo 60s. Pri 60 sekundovom intervale si môže potápač zväčšiť celkovú pamäť denníka až 128 hodín.

Počítač Suunto Cobra3 je vybavená aj zabudovaným simulátorom ponoru, ktorý umožňuje užívateľovi vyskúšať si funkcie počítača ešte na suchu.

Suunto Cobra3 disponuje širokou ponukou zvykových a vizuálnych alarmov, ktoré varujú užívateľa v prípade prekročenia hĺbky, času ponoru, nízkeho tlaku plynu v zásobníku alebo v prípade nedostatku dýchacieho plynu.

Okrem priloženého USB káblu je k dispozícii voliteľná vysokotlaková rýchlospojka, ktorá umožňuje jednoduché a rýchle odpojenie počítača od vysokotlakovej hadici. Rýchlospojka sa automaticky uzavrie, čo bráni nechcenému úniku plynu.

Kľúčové vlastností a funkcie Suunto Cobra3 Black:

  • integrovaný digitálny tlakomer pre informácie o tlaku plynu vo fľaši;
  • náklon kompenzujúci digitálny 3D kompas;
  • ľahko čitateľný matrix displej a jednoduché ovládanie pomocou štyroch tlačidiel;
  • tri režimy ponoru a možnosť prepínania plynu počas ponoru;
  • integrovaný simulátor ponoru;
  • kontinuálna dekompresia s algoritmom Suunto RGBM;
  • priložené PC prepojenie pre detailný grafický denník a analýzu informácii o ponore;
  • kompletne v čiernej farbe.