Služby

Plnenie fliaš vzduchom na 200 alebo 300 Bar

 
Plníme vzduch kompresorom Astra. Vzduch spĺňa normu pre stlačený vzduch EN DIN3188.
 
Čo musí splňovať vzduch ktorý dýchate:
  1. Kvalita a čistota vzduchu
  2. Suchosť sa dosahuje filtrami-  Molekulové sito
  3. Vzduch nesmie zapáchať - filter Aktívne uhlie
  4. Aby neobsahoval olej - kompresor musí mať odlučovače 
Cenník plnenia fliaš 200Bar 300Bar  
4L 2,50€ 3,50€  
6L 4,00€ 6,00€  
10L 6,00€ 8,00€  
12L 7,00€ 10,00€  
15L 8,00€ -  
18L 10,00€ -  
2X10L 12,00€ 15,00€  

 

Plníme na tlak 200 alebo 300 Bar.

Ak je vzduch vlhký časom Vám začne hrdzavieť vnútrajšok flaše, zamrzať automatika ak je voda studená, môže zničiť manometer a automatiku z ktorej dýchate. Kompresor sa musí každý rok podrobiť kontrole v autorizovanom servise, ktorý meria vlhkosť, čistotu vzduchu (obsah CO2, karbónu a iných látok, ktoré pod tlakom môžu byť nebezpečné pre potápača).Preto si plnte flaše u takých firiem alebo známych, ktorým veríte, že sa o svoj kompresor riadne starajú – vymieňajú filtre a olej, dávajú kompresor na servisné prehliadky, píšu si denník plnenia, výmeny filtrov a oleja.

Pre členov klubu VYDRA dáva firma zľavu 15%.
Ceny za plnenie fliaš odrážajú kvalitu  plniarni .
 
 
 

Požičovňa výstroja

Zapožičanie potápačského vybavenia je podriadená stupňom výcviku a aj to kde daný potápač  urobil kurz. Nepožičiavame výstroj pre neznámych žiakov alebo pre tretiu osobu. Pri požičaní sa vypisuje dotazník a prehlásenie, že ak poškodí potápač požičanú výstroj ,zaplatí dodávatelovi vzniknutú škodu.Záloha za výpožičanie je podľa hodnoty zapožičanej výstroje + výpožičné. Požičiavame výstroj od začiatočníkov až po technických potápačov, Fľaše, obleky, suché obleky, plutvy , masky a inú potrebnú výstroj. Pred tým ako výstroj prevezmete výskúšame správnu funkciu a veľkosť u nás priamo v obchode, aby sa nestalo, že vám výstroj nesadne a nebudete môcť potápať na dovolenke alebo výlete. 

  

 
Cenník požičovne výstroja          
  Deň Víkend 3 dni Týždeň Hodnota
Maska 1,2 2,3 3,3 5 36
Dýchacia trubica 1 2 3 5 22
Plutvy botička 2 4 5 8 33
Plutvy remienok 3 5 7 12 78
Kompas 2 3 5 9 55
Komputer 6 11 16 22 250
Rukavice 2 3 4 9 36
Topánky 2 3 4 9 40
Baterka záložná 4 6 8 18 119
Hlavná baterka 10 20 28 60 900
Bója 2 3 4 8 28
Nôž 3 4 5 10 26
Naviják 4 7 11 20 48
Krídlo 12 20 24 52 420
Suchý oblek
Podoblek
24
4
40
8
58
10
80
24
990
100
Kamera pod vodu AEE magicam + rúčka 15 28 38 58 480
Základný set          
Regulátor set- Automatika 12 19 30 56 480
BCD 6 10 15 22 350
Oblek neoprénový 7 12 18 32 220
Fľaša 12L alebo 15L 3 6 7 19 300
Olovo+ opasok 2 3,50 4,50 10  80
Celý základný set cena: 30 € 50,50 € 74,50 € 139 € 1390 €

Výpožičný poriadok:

1. Základná doba prenájmu je deň, víkend ,3 dni alebo týždeň.

2. Výstroj ktorá sa požičiava musí byť dopredu dohodnutá.

3.Výpožičné za nájom sa vypočíta podľa zverejneného cenníka.

4.Platbu treba uhradiť pri prevzatí vystroja - uhradiuť 100% najomného ešte pred započatím plynutia doby nájmu.

5.V prípade,že zákazník nevráti výstroj v dohodnutom termíne doučtuje mu nájomca dobu -dni navyšše. V prípade ak zákazník nie je schopný vrátiť vypožičanú výstroj, je povinný oznámiť túto skutočnosť čo najskôr nájomcovi a dohodnúť ďalší postup.

6.Povinnosti nájomcu: 

2 osobné doklady s fotografiou

Oboznámiť sa s podmienkami nájmu a cenníkom

Podpísať nájomnú zmluvu so súhlasom s cenníkom a podmienkami

Zaobchádzať s vypožičaným materiálom opatrne a šetrne,neničiť ho a hlavne umývať,sušiť,brániť poškodeniu

V prípade straty, poškodenia alebo znehodnotenia výstroja alebo časti výstroje, je zákazník povinný finančne nahradiť túto výstroj.

Výška náhrady je stanovená v stĺpci Hodnota.

Poškodenie a opravy výstroja uhradiť náklady spojené s jeho opavou a nákladmi ak nie je možné  dať výstroj do pôvodného stavu- celé súčiastky.

 7.Nájomca sa musí preukázať potápačskou licenciou. Výnimku tvoria naši žiaci, ktorý si pod vedením inštruktora požičiavajú výstroj na zvyšovanie kvalifikácie.

Pri požičaní fľaše treba dbať na to, aby tlak neklesol pod 30 Barov, inak v pripade zistenia treba zaplatiť 10€ za nedodržanie zmluvných podmienok.